Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tilbage til livet

Praktik og behandlingsforløb for psykisk sårbare unge

Målgruppe

Tilbage til livet henvender sig til normaltbegavede børn og unge. Fælles for dem er, at de er glade for heste (og andre dyr), og de har en psykisk sårbarhed som for eksempel spiseforstyrrelse, autisme med tilknyttede diagnoser, angst , stress eller lignende.

Børnene og de unge er et sted i livet, hvor de ikke magter at følge et almindeligt uddannelsestilbud. De kan have været igennem en psykiatrisk indlæggelse eller været “hjemme-liggere” i flere år.
Tilbuddet er tænkt som en overgangsfase, hvor barnet eller den unge i rolige og kompetente omgivelser langsomt vænner til til at være en del af samfundet igen, og hvor de hjælpes til at blive sluset videre over i andre tilbud.

Udbytte

Samværet med hestene og de øvrige dyr på Egemosegård (læs mere her) sænker pigernes stressniveau og motiverer dem til at arbejde med dem selv. Hestene spejler pigerne, de reagerer på pigernes handlinger og følelsesmæssige tilstande, og når vi hjælper pigerne med at oversætte det, hestene spejler, begynder pigerne langsomt at få en selvforståelse og at kunne mærke sig selv igen. Langsomt hjælper vi pigerne til at genfinde styrken, så de igen bliver i stand til at møde den omgivende verden.

Her kommer et konkret eksempel på, hvordan vi bruger hestene til psykisk sårbare unge. Tine er en fiktiv person.

Tine har en spiseforstyrrelse. Hun vil meget gerne præstere, er aldrig tilfreds med sig selv og synes ikke, hun er noget værd. Hos os lærer hun, at hendes hest har brug for ros og anerkendelse for at blive bedre til det, den gør. Selvom hun ikke vil rose sig selv, så er det nødvendigt at rose hesten. Det er Tine nu begyndt på, og på den måde fungerer hesten som et fælles tredje, hvor de ting, Tine har det svært med, bliver lettere at arbejde med, når det handler om hesten, som hun er meget glad for.

Aktiviteter

Behandlings- og praktikforløbet for pigerne består både af praktisk arbejde omkring hestene og de andre dyr, samt ridning og horsemanship. Arbejdet og træning af hestene er reelt og giver pigerne en oplevelse af, at de og deres indsats gør en forskel. De indgår som en del af et team.

Typisk er pigerne her tre til fire gange om ugen á to til fire timer. Der er indlagt en ugentlig fridag, som er vigtig for denne gruppe at prioritere.

Tilbuddet indeholder forældrerådgivning samt selvforståelses-samtaler.

Tilbudet kan f.eks. bevilges efter paragraf 11 og 44 i Serviceloven. Fra 18 år kan der bevilges efter paragraf 102 i Serviceloven.

Læs mere

Priseksempler

Pris pr. uge

Timepris 750 kr.

Minimumstilbud 10 timer - 7500 kr./uge

Det siger man om os

Vores datter lider af svær anoreksi, depression, angst og stress. Efter sin indlæggelse i døgn- og dagbehandling, har hun været i praktikforløb på Egemosegård. Det har gjort hende så godt at være et lille, trygt sted, hvor hun bliver set, og der bliver taget de nødvendige hensyn. Hun har lært at mærke sig selv, sætte ord på tanker og følelser og at tackle sin stress og præstationsangst. Samværet med hestene giver hende både succesoplevelser og tilpas med udfordringer. Som forældre har vi haft en god og åben relation til både leder og medarbejdere på stedet, som alle har udvist stor fleksibilitet, lydhørhed og engagement.

Forælder til psykisk sårbar ung