Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Skolevægringsforløb

Et forløb for børn og unge med bekymrende skolefravær, som hjælper dem med at genvinde mod, vilje og tillid til skolen

Et skolevægringsforløb på Egemosegård hjælper barnet/den unge med at genvinde mod, vilje og tillid til skolen.
Her oplever man sig selv lykkes, hvor man ikke troede man kunne.
Hestene er det fælles tredje og har en beroligende effekt, der åbner op for kropsbevidsthed, nærvær og selvindsigt.

Forskning viser at børn og unge med skolevægring og mistrivsel gerne vil lære og være en del af et fagligt og socialt fællesskab. Vi tilbyder undervisning i en anden ramme når barnet/den unge igen er klar til det.
I vores forløb får man genopbygget faglige, personlige og sociale kompetencer og man hjælpes tilbage til et relevant skoletilbud.
Undervejs tages der hånd de belastningsreaktioner og eventuelle traumetilstande, som barnet/den unge kommer med.

Målgruppe: 

Vores skolevægringforløb henvender sig til børn og unge som har massivt eller delvist fravær fra deres eksisterende skoletilbud.

Ofte har barnet/den unge en psykisk sårbarhed som for eksempel autisme, AD(H)D, spiseforstyrrelse, angst, stress og psykisk- somatiske symptomer.

Udbytte:

Forløbet er tænkt som en brobygning tilbage til relevant skole/uddannelsestilbud. Samværet med hestene og de øvrige dyr på Egemosegård sænker stressniveauet og motiverer barnet/den unge til at arbejde med sig selv og åbne op for ny læring.

Der kan undervises i alle folkeskolens fag, på alle niveauer. Vi tager udgangspunkt i barnet/den unges styrker og arbejder videre derfra.

Udbyttet af vores forløb, er en forstærket tro på sig selv – på egne sociale, personlige og faglige kompetencer, og en mulighed for at bygge videre på de skole- og socialfaglige udfordringer, som kan have været med til at spænde ben i skolen.

Når man har genvundet troen på sig selv og er blevet opmærksom på egne ressourcer og eget energiregnskab, vil en tilbagevenden til et relevant skoletilbud synes mindre udfordrende. Vi understøtter og sparrer med lærere undervejs og under den konkrete tilbagevenden til skolen.

Vi tilbyder:

 • Gruppetilbud 2-4 timer dagligt 4 gange om ugen (en ugentlig fridag). .
 • Individuelt tilbud 2-3 timer dagligt 4 dage om ugen (en ugentlig fridag)
 • Back2school-inspireret opstart og mål
 • Daglig tid med veluddannede terapiheste
 • Hunde, grise, kaniner og får
 • Psykoedukation
 • Undervisning i alle folkeskolens fag
 • Stressreduceret undervisnings- og udviklingsmiljø
 • Stress/traumeterapi
 • Specialviden om autisme og anden psykisk sårbarhed
 • Deltagelse på netværksmøder mm.
 • Sparring med lærere/myndighed/forældre
 • Tæt samarbejde med skole/myndighed/forældre
 • Fysisk og ekstern understøttelse af tilbagevenden til skolen
 • Forældresamtaler
 • Opdateret viden om skolevægring- nationalt og internationalt
 • Stor værktøjskasse indenfor autisme og anden psykisk sårbarhed

 

Læs mere

Priseksempler

Gruppetilbud

4-6 børn/unge
750 kr./ time
Minimumstilbud 10 timer

7500 kr./uge

Individuelt tilbud

1:1 tilbud
10-14 timer pr. uge
750 kr./time
Minimumstilbud 10 timer

7500 kr./uge