Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ressourceforløb

Individuelt tilrettelagt ressourceforløb

Vi tilbyder individuelt tilpassede ressourceforløb jf. Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), kapitel 10, 11 og 12a.

Der er tale om et helhedsorienteret forløb, der har til formål at borgeren kommer tættere på uddannelse eller beskæftigelse.

Tilbuddet er særligt rettet mod borgerne, der har formodede eller konstaterede udfordringer inden for autismespektret og/eller er psykisk sårbar.

Borgeren skal være glad for samværet med heste, hunde og andre dyr.

Målgruppe

Forløbene henvender sig særligt til normalt begavede unge/voksne, der er psykisk sårbare, er ramt af angst, stress, depression, spiseforstyrrelseog/eller har udfordringer inden for autismespektret.

Ressourceforløb

Ressourceforløbets mål og indhold tilpasses individuelt og kan eksempelvis indeholde:

 • Mentorstøtte
 • Støtte- og kontaktperson
 • Virksomhedspraktik i gårdens forskellige arbejdsfunktioner med eventuel mentorstøtte
 • Selvforståelsesforløb
 • Udvikling af arbejdsmæssige, sociale, personlige og/eller kommunikative kompetencer
 • Motion
 • Kostvejledning
 • Mindfulness
 • Stresscoaching
 • Undervisning i at begå sig på en arbejdsplads
 • Struktur i hverdagen
 • Tackling af angst, stress, lavt selvværd
 • Udvikling af sociale kompetencer
 • Håndtering af budget og økonomi

Målsætningen for ressourceforløbet defineres og revideres sammen med relevante samarbejdspartnere.

Der gives løbende afrapportering til sagsbehandler, ligesom der laves en afsluttende progressionsrapport med fokus på arbejdsevne og den samlede udvikling under forløbet.

Forløbet starter med en visitationssamtale i jobcentret, hvorefter der tilrettelægges et individuelt forløb.

 

 

Læs mere

Prisinformation

Der gives tilbud på det enkelte forløb ud fra ugentligt timetal og ønske om indhold.

Download brochure